De Groenen Basis Piraten

(GBP)

De Groenen en de Piratenpartij doen mee aan de verkiezingen!

In Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben we al twee zetels en gaan natuurlijk voor meer:
Zie programma en website
In Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden:
Zie programma en website
In Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier:
Zie programma en website
In Noord-Holland doet de Piratenpartij mee aan verkiezing voor de Provinciale Staten:
Zie programma en website

Onze speerpunten:

Basisinkomen

Zekerheid en inkomen

In de stad van morgen heeft elke Amsterdammer de zekerheid van een basisinkomensgarantie.


Groen, milieu en klimaat

Meer groen en een beter milieu

De stad van morgen is groen, overal waar je kijkt. Een beter milieu begint voor ons bij de lokale overheid.


Directe democratie

Meer democratie in Amsterdam

In de stad van morgen hebben alle Amsterdammers directe invloed op wat er in de stad gebeurt.


Wonen

Sociaal en creatief

In de stad van morgen is wonen een recht; geen privilege voor de allerrijksten.


Veiligheid

Meer preventie, minder repressie

In de stad van morgen voorkomen we criminaliteit met preventieve maatregelen.


Verkeer en vervoer

Modern en goedkoop

In de stad van morgen kun je overal snel en goedkoop komen.


Bestuur

Transparantie en openheid

De ‘nieuwe bestuurscultuur’ in de stad van morgen wordt transparant en dienstbaar.


Zorg

Preventie als leiddraad

In de stad van morgen zorgen we goed voor elkaar en voor onszelf.


Cultuur

Cultuur is geen bijzaak

Amsterdam wordt opnieuw een bruisende stad voor iedereen.


Onderwijs

Sleutel tot gelijkheid

Scholen dragen bij aan sociale cohesie in de stad van morgen.


Burgerrechten

Gelijkwaardigheid en zelfbeschikking

Effectieve bescherming tegen machtsmisbruik door overheid en bedrijven.


Economie

Ruimte om te ondernemen

Economie is dienstbaar aan de maatschappij, niet andersom.


Drugs

Criminaliteit buiten spel

De volksgezondheid kunnen we verbeteren door betere voorlichting en kwaliteitscontrole.


Sekswerk

Uitbuiting tegengaan

We praten niet meer over sekswerkers, maar vooral mét sekswerkers.


Technologie

Digitale soevereiniteit

Iedereen hoort in Amsterdam de baas te zijn over de eigen data.


Autonome initiatieven

Samen leven en delen

In de stad van morgen krijgen autonome coöperaties de ruimte.


Benieuwd wie er voor de Stadsdeelcommissies kandideerden?

De Groenen Basis Piraten kandidaten stellen zich voor:

1. Matthijs Pontier

Matthijs Pontier, Ph.D., heeft een achtergrond als wetenschapper. Hij is al lang actief voor de Piratenpartij en was eerder al lijsttrekker. Daarnaast zit hij in het bestuur van Meer Democratie en de Stichting Drugsbeleid. Momenteel vertegenwoordigt Matthijs de Piratenpartij als fractievoorzitter in Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In al zijn bezigheden is Matthijs maatschappelijk betrokken. Bij de Vrije Universiteit hield hij zich als wetenschapper bezig met ethische vraagstukken in de zorgtechnologie. Daarnaast zette hij zich in de Ondernemingsraad van de VU in voor democratisering van het hoger onderwijs. Mede door zijn bestuurlijke functies bij de stichting Meer Democratie en de stichting Drugsbeleid en deelname aan verschillende demonstraties en belangengroeperingen heeft Matthijs een breed netwerk van mensen die bezig zijn met politiek activisme. Hij is, ook door zijn ervaringen als interdisciplinair wetenschapper, gewend samen te werken met mensen met verschillende achtergronden en persoonlijkheden en kan mensen inspireren om in een team samen te werken.
Hij heeft in eerdere campagnes gemerkt dat dit het beste gaat als er samen plannen gemaakt worden en iedereen binnen dit plan vrijheid krijgt om taken naar eigen inzicht uit te voeren.
Matthijs is al jaren actief voor de Piratenpartij.
Mede omdat hij al vaak op de kieslijst heeft gestaan, heeft hij ruime ervaring met woordvoerderschap, binnen en buiten de Piratenpartij. Matthijs was eerder woordvoerder van de gewonnen sleepwet campagne en lijsttrekker van de Piratenpartij.
De persoonlijke kwaliteiten van Matthijs liggen vooral in de inhoud en het uitdragen daarvan. Persoonlijke vrijheid en het recht op zelfbeschikking, zowel in de fysieke als de digitale wereld, zijn zijn belangrijkste drijfveer. Hij kan goed hoofd- en bijzaken scheiden en mede daardoor veel informatie verwerken in korte tijd.
Hij kan goed het overzicht en focus bewaren in het publieke debat over complexe onderwerpen. Zowel binnen als buiten campagnetijd is hij actief op sociale media, schrijft hij opiniestukken, geeft hij presentaties, doet hij media-optredens en neemt hij deel aan debatten. Vooral over dit laatste krijgt hij vaak complimenten van het publiek en van opponenten, maar ook van journalisten.

2. Reina van Zwoll

"Ik ben Reina van Zwoll, kunstenaar en galeriehouder van "Gallery On the Edge". Mijn hart ligt bij kunst, vooral het schilderen en het organiseren van exposities.
Ik heb mij altijd druk gemaakt om wantoestanden in onze maatschappij en de wereld, maar ik stond te roepen vanaf de zijlijn.
Toen de politiek op mijn pad kwam vond ik dat ik er zelf dan ook in moest stappen. Commentaar geven zonder actie te ondernemen geeft politieke leiders de macht om te doen wat hen goeddunkt. Daarbij zie ik dat er van de democratie in Nederland steeds meer stukjes worden afgebroken.
Ik geloof dat een bevolking waakzaam moet zijn en geloof ook dat er mogelijkheden zijn om als burger meer invloed op de politiek uit te oefenen dan 1 keer in de 4 jaar stemmen.
Het invoeren van een burgerraad in Amsterdam zal een mooi begin zijn om de democratie weer tot recht te laten komen.
Een burgerraad bestaat uit een aantal willekeurig gelote mensen uit de gemeente en dus uit alle lagen van de bevolking,die voor een bepaalde periode samen met de Gemeenteraad, meebeslissen over belangrijke zaken die er echt toe doen. Deze beslissingen worden genomen nadat deze raad reële informatie van verschillende deskundigen heeft ontvangen.
De ervaringen van steden en gebieden waar deze vorm van regeren wordt toegepast zijn stuk voor stuk positief, waaronder in: Parijs, New York, de Braziliaanse stad Porto Alegre en in Oost-België. Prachtige resultaten worden behaald in onder andere: verandering in de zorg, verbetering in het onderwijs, het aanpakken van klimaatproblemen, het herstellen van de tegenstellingen tussen arm en rijk, criminaliteitsbestrijding, huisvesting en het tegengaan van polarisatie, allemaal onderwerpen die momenteel de samenleving meer en meer insluipen en waar ik mij echt zorgen om maak. Ik geloof oprecht dat dit anders kan.
Ik geloof in de maakbaarheid van het leven en dat dingen kunnen veranderen, het is een kwestie van doen en heel graag wil ik dat met jullie doen, want alleen gaat dat niet.
Laten wij met elkaar van Amsterdam weer de stad maken die wij met elkaar willen! Dat onze stem werkelijk gehoord wordt."


Reina is sinds kort bestuurslid van politieke partij De Groenen.

3. Susan Delsing

"Mijn naam is Susan Delsing.
Door het steunen van burgerinitiatieven denk ik dat we de macht van het ambtenarenapparaat in Amsterdam kunnen ombuigen tot wat ze echt moet zijn: dienstbaar aan de burgers van haar stad.
De verdeeldheid die gezaaid is in ons Mokum, door het aanwakkeren van vreemdelingenhaat kunnen we kanaliseren door te laten zien waar onze echte en gezamenlijke belangen zijn: betere startkansen, betaalbare en goede woningen, een eerlijke verdeling van het inkomen en arbeidsomstandigheden zonder stress voor iedereen.
Door een groot experiment met het basisinkomen en een burgerberaad basisinkomen in Amsterdam denk ik dat we via de stad Amsterdam positieve invloed kunnen uitoefenen op landelijke invoering van het basisinkomen en opheffing van de sociale dienst.
Ik woon 43 jaar in Amsterdam en ben verliefd op mijn stad. Eigenlijk steeds meer, of misschien bewuster. Op dit moment ben ik eigenaar en docent van het Nt2 Café, een school voor Nederlands als tweede taal in Amsterdam Noord waar ik nu 32 jaar woon, in Floradorp. Ik ben voorzitter van Team Amsterdam van de Vereniging Basisinkomen en lid van de Basisinkomen Partij."

-->

4. Ron Smit

Ron Smit (1964) heeft de opleiding Informatica Technologie aan de universiteit in Amsterdam gevolgd. Hij heeft meegedaan aan de landelijke verkiezingen in 2012 voor de Partij van de Toekomst. Ron is mede-oprichter van de Basisinkomen Partij in 2013 en heeft meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam van 2014. Daarbij is hij lid van de Vereniging Basisinkomen. Ron onderzoekt nieuwe technologische ontwikkelingen in de wetenschap. Hij is radiozendamateur met licentie Full.

5. Paul Berendsen

Paul is zeer begaan met de natuur en met politiek. Hij kent de Amsterdamse politiek goed en zat vroeger in de Stadsdeelraad van Zuid.
Paul heeft natuurkunde gestudeerd.

6. Astrid Abendroth

-->

Ik ben Astrid Abendroth, woon in Amsterdam en ben lid van de Piratenpartij.
Mijn politieke hart ligt bij rechtvaardigheid en redelijkheid. Wat mij helemaal niet bevalt zijn de steeds strakkere regels op alle gebied. Of het nou gaat om diploma’s en registratie zonder welke je wordt buitengesloten in veel beroepen. Of om wonen, je registratie in een gemeente, die niet lukt in een tijdelijke woning, of om de uitkeringen waarmee je helemaal niet meer mag werken: ik vind het veel te star.
Als volksvertegenwoordiger (ik was van 1998 tot 2006 raadslid in stadsdeel Zeeburg) heb ik gemerkt dat als ik problemen naar voren breng en bezwaren heb tegen voorstellen er naar mij geluisterd wordt. Dat wil ik graag nog een keer doen.

7. Danny Werner

"Worden de mensenrechten wel voldoende bewaakt in deze tijd van globale en lokale digitalisering?
Veel partijen ontlenen hun denkbeelden aan tegenstellingen op het eind van de 19e eeuw: SP, VVD, PvdA, CU en CDA en dan had ik het nog niet over de eeuwige demagogen. Deze denkbeelden zijn ongeschikt om de consequenties van de digitale revoluties te zien, laat staan ermee om te gaan.
Nee dus.
In januari 2017 ben ik lid geworden van de Piratenpartij nadat mij bleek dat iedere keer dat het digibete gekwezel in de politieke arena werd onderbroken dit door een Piraat kwam. Het is de hoogste tijd dat de mensenrechtelijke effecten van de digitalisering, denk aan social media, serieus worden genomen. Op ieder niveau, van globaal tot klaslokaal, moet deze discussie eindelijk gestalte krijgen.
De Amsterdamse vrijdenkers van de Piratenpartij pakken hierin een constructieve rol op.
Maar wat heb je aan privacy in een ondergelopen stad? Klimaat is sinds de oprichting prominent aanwezig in het Piratenprogramma, maar met De Groenen in de GR2022 lijstsamenwerking in Amsterdam is die toewijding nog duidelijker.
Voor Basisinkomen geldt hetzelfde: sinds een decennium in hetprogramma.
Een stad zonder bestaanszekerheid voor de minder bedeelden is geen Mokum."

8. Rijndert Doting

"Hallo allemaal, sinds 2016 ben ik actief bij De Groenen. Van september 2017 tot juni 2018 was ik achtereenvolgens landelijk voorzitter en bestuurslid van de Groenen.
Onze partij heeft sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een ware metamorfose ondergaan. Ons ledental is daardoor gegroeid. Dit was het gevolg van de sterke toegenomen belangstelling voor het milieu in het algemeen en de ontwikkeling van groen beleid in het bijzonder.
Het kan echter allemaal nog veel groener!
En dat gaan wij met behulp uw stem gestalte geven!
Samen met de Basisinkomen Partij en de Piraten partij gaan wij een sterk en groen beleid voeren in de gemeenteraad.
Nu het steeds meer duidelijk wordt dat het neoliberalisme slechts leidt tot het zaaien van angst en het opleggen van dwang waardoor de burger niet langer in staat is zijn eigen keuzes te maken, wordt het tijd voor een wisseling van de wacht! De keuze is nu aan u! Stem De Groenen Basis Piraten. Laat op 16 maart zien waarvoor u staat en bepaal zelf uw toekomst! Met groene groet, Rijndert Doting."

9. Saira Sadloe

"Het ondersteunen van burgerrechten, directe democratie, databeveiliging, bescherming van persoonsgegevens, transparantie, vrijheid van kennis en informatie, goed toegankelijke onderwijs, universele gezondheidszorg en een stabiel basisinkomen. Dit zijn exact de steken die het huidige kabinet heeft laten vallen!
Het onrecht en de ellende kan ik niet langer aanzien. Ik wil verandering. Daarom ga ik de politiek in. Niet om met alle winden mee te waaien, maar juist om tegengas te geven. Niet om met de meute mee te gaan, maar juist om de kwetsbare burgers hun stem terug te geven. Daar waar anderen voor weg lopen, ga ik de strijd aan. Bij de Piratenpartij voel ik daadkracht en integriteit. De Piratenpartij is de enige partij die de aanval inzet tegen machtsmisbruik, corruptie, wanbeleid, structurele mensenrechtenschendingen en onrecht.
Met de Piratenpartij ben ik ervan overtuigd dat we de komende jaren veel veranderingen zullen brengen, en daar zal ik bij mee zijn! Ik zal mij inzetten voor een vrije informatiesamenleving en meer burgerparticipatie. Als een echte piraat zal ik mij vastbijten aan vastgeroeste dossiers. Als een echte piraat zal ik me mengen in de oorlog in de jeugdzorg. Ik zal onrecht bestrijden. Immers, ouders en kinderen hebben lang genoeg in angst geleefd. Mijn doel is een beter Nederland. Voor onszelf. Voor onze ouders. Voor onze kinderen. Mijn leidraad zijn mensenrechten, Europese wetten en de stem van de burgers, van jong tot oud!"

10. Désirée Winkler

"Ik ben Désirée Winkler, ik kom uit 1958. Ik ben vrijwilligster bij de Bijstandsbond, alwaar we de belangen behartigen van onze uitkeringsgerechtigden. We hebben dinsdag en donderdags een gratis inloopspreekuur van 11:00 - 16.00 uur met onze advocaat Marc van Hoof. Verder ben ik Kaderlid F.N.V. Sektor Uitkeringsgerechtigden. Vorig jaar heb ik de 3-jarige opleiding aan de COEVA als Ervaringsdeskundige in Armoede & Sociale Uitsluiting met succes afgerond."

11. Ronald Schönberger

Ronald Schönberger - Initiatiefnemer 'van onderop'.
"Als doorgewinterde politicus ben ik begonnen als raadslid in stadsdeel Westerpark van 2002 tot 2006 voor Amsterdam Anders/De Groenen.
Daar hebben we ons ondermeer ingezet om de verkeersveiligheid te verbeteren(denk daarbij aan de rontonde Frederiks Hendriksstraat/Jan van Galenstraat & aan de van Halstraat waar we het LARGAS-systeem (LangzaamRijdenGaatSneller) waar het is toegepast)!
Verder hebben we ons ingezet voor het in stand houden van al het Groen(bomen, daktuinen enz.)!
Samen met de SASH(Stop Afbraak Sociale Huisvesting) hebben we aktie gevoerd voor het behoud van de sociale woningvoorraad!
Van 2010 tot 2014 in het 4 maal grotere stadsdeel Amsterdam-West heb ik namens De Groenen onder andere me ingezet voor de 30 km-zone dat de verkeersveilighed & de luchtkwaliteit voor de fietser en de voetganger bevordert.
Tevens heb ik me hard gemaakt voor de reclamevrije straat waardoor er minder gebruik wordt gemaakt betreffende het rooien van bomen.
Nu zit ik in een fractie samen met de Piraten Partij als Ingezetene in het Algemeen Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreken waar we ons inzetten voor de (digitale) privacy van de burger & het updaten van de digitalisering!
Het spreekt natuurlijk vanzelf dat de 'core-busines' is het verbeteren van de Bio-diversiteit, natuur, milieu & waar we de dieren volwaardig beschermen en laten meetellen!
Verder zijn er meerdere bestuurlijke functies bekleed onder andere heb ik het Noppes (Amsterdams ruilhandelssysteem) mede geïnitieerd en daarvan de eerste drie jaar gefunktioneerd als zijnde de voorzitter van de vereniging, ook actief geweest in de besturen van het opbouwwerk Westerpark en stichting Pec-O-Bello in Noord.
Ben een ‘selfmade-man’, een autodidact, een man van de straat en ben me leven lang met initiatieven van onderop vanuit het algemeen belang bezig ben geweest. Geen academicus, maar meer een man van de praktijk.
Daarnaast organiseerde ik in de Graansilo, een van de succesvolle broedplaatsen uit de jaren negentig, tientallen rollerskateparties waar de mensen konden rolschaatsen en daarbij ook enkele dansfeesten.
Verder ben ik betrokken geweest bij een aantal kraakacties om historische panden te behouden maar veelal ging het erom om mensen onderdak te geven.
Doordat ik in de jaren tachtig veel in de Horeca heb gewerkt waarvan ook nog 3 jaar in Spanje kon ik daardoor als als autodidact voor de klas staan met het geven van Horeca lessen voor volwassenen en later ook nog een jaar Middensstands opleidingen met een bovengemiddeld aantal voor het examen geslaagden.
Verder zou ik nog willen benadrukken dat 'vrijheid van meningsuiting' & 'lichamelijke integriteit' van waarde zijn in het huidige maatschappelijk debat en dat ik daar voor insta & er voor wil gaan!"

12. Angela Zikking

"In 1979 ben ik in het oude Burgerziekenhuis aan de Linnaeusstraat geboren en ik ben in de Transvaalbuurt opgegroeid. Sinds kort ben ik weer woonachtig in mijn oude, vertrouwde Amsterdam-oost, terug naar mijn roots. In de tussentijd heb ik in Westerpark en Overtoomse Veld gewoond.
Ik ben een meertalig, leergierig mens met een breed interesseveld, waarbij ik mij inzet voor de inter-religieuze en multi-culturele buurtcontacten en graag de dialoog aan ga over verbeteringspunten met betrekking tot verduurzaming, de samenleving, zelfredzaamheid en ontplooiing, en ik ben van mening dat de kansenongelijkheid schrijnend is.
Sinds 2017 ben ik lid van De Groenen. Ook ben ik lid van De Piratenpartij; aangezien ik de standpunten met betrekking tot privacy ondersteun, omdat ik voorheen in de ICT heb gewerkt.
Dat wij deze lijst met de Basisinkomenpartij tot stand hebben gebracht maakt mij erg trots, omdat het basisinkomen heel lang als speerpunt op het verkiezingsprogramma van De Groenen heeft gestaan.
Met groene groetjes, Be the change, go green!"

13. Kirsten Zimmerman

-->

"Ik ben Kirsten Zimmerman en woon sinds 1994 in Amsterdam, waarvan de laatste zes jaar in de Van der Pekbuurt in Noord, een soort dorp met stadse, zeer diverse mensen. Ik heb Engels, genderstudies en journalistiek gestudeerd en veel verschillende banen gehad: van maatschappelijk werker in de huiskamer van de tippelzone bij Sloterdijk tot redacteur bij Greenpeace. Op het moment schrijf ik een boek over een groep van 46 mannen die op 2 maart 1945 in de Achterhoek zijn gefusilleerd. Daarnaast publiceer ik artikelen en gedichten op mijn blog Kirsten Zeemeermin. Ik ben lid van Vrouwenraad WomenMakeTheCity, die strijdt voor een rechtvaardige en inclusieve stad. In mijn buurt zet ik me in voor de huurdersvereniging en het aardgasvrij maken van de wijk op een echt groene en betaalbare manier. Het is een voorrecht om als kritische Amsterdammer in Noord te wonen, waar op dit moment zoveel gebeurt: in een rap tempo wordt er gebouwd, mijn buurt verhipt en het groen komt in gedrang. Genoeg ontwikkelingen om me samen met anderen over te buigen."

14. Eric Binsbergen

"Doel voor mij is de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen: de zekerheid van een maandinkomen voor iedere burger vanaf het 18e jaar. Iedereen krijgt het: de student, de vrijwilliger, mantelzorger, zzp-er, de huisman/vrouw, hij/zij met betaalde baan of uitkering. Geen overheid die vraagt om formulieren in te vullen of voorwaarden stelt. Extra geld verdienen mag. Belasting betalen moet vanaf het bedrag boven het basisinkomen. Het basisinkomen is een transparante, anti-frauduleuze regeling en simpel in uitvoering. De wirwar aan regels, geboden en verboden, toeslagen in ons huidige stelsel kunnen verdwijnen, de prullenbak in. De overheid krijgt handen vrij voor ander werk, kan afslanken.
Rekensommen leren dat zonder enorme aardverschuivingen voor iedereen een basisinkomen van €700 – 800 per maand is te realiseren. Voor een hoger bedrag zijn extra maatregelen nodig: hogere vermogensbelasting, meer winstbelasting grote 'multinationals'. Een basisinkomen biedt mensen meer ruimte de vorm- en zingeving van hun leven in eigen hand te nemen."

15. Ward van Riel

Analyticus en systeembouwer, verbinder. Dit in een tijd dat 't systeem een 'windows'-achtige blue-screen heeft.
"Wanneer ik iets doe, wil ik het graag goed doen of helemaal niet. Ik voorzie het geheel, en kan dan met een it-technsch diep en gefundeerd, oplossingsgericht raamwerk komen. Ik kan me verbinden met een groep en kan dienstbaar zijn wanneer ik dit grotere geheel en verhaal heb weten uit te leggen en toe te lichten aan de groep. Een verantwoording die ik graag aan ga en neem. Een stap, of beter nog: een sprong in 't diepe!"

16. Ryszard Matenko

"Ik ben lid van De Groenen sinds 1989. Tussen 1990 en 1994 was ik raadslid in stadsdeel de Pijp. Woon nu in de Rievierenbuurt en zet me nog steeds in voor een leefbare buurt. Directe communicatie, dialogen en samenwerking met geestverwanten zoals de Piratenpartij en de Basisinkomenpartij blijven mijn uitgangspunt."

17. Nabille El Hajoui

Levensgenieter met een missie.
Deze 41-jarige levensgenieter kent elk hoekje en gaatje van het uitgaanscircuit in Amsterdam, en dan vooral de technoscene, maar als je hem alleen maar ziet als iemand die goed de beest kan uithangen, doe je hem echt te kort. Hij heeft zich gespecialiseerd in het recylen van spullen op een milieuvriendelijke en creatieve manier: Recycle Art. Op dit moment is schuim zijn materiaal. Geef hem een oude bank en hij maakt van het schuim oude kussentjes, gebruikmakend van de kunsten die hij van zijn oma afkeek als zij tapijtjes maakte. Ook heeft hij een techniek ontwikkeld hoe je met zo’n lipje van een blik schilderijen kan ophangen.
Buurt: Staatsliedenbuurt.
Thema’s:
1. Recylen en sociaal: Ons energieverbruik is te hoog en ons consumptiegedrag doorgeschoten. Ik wil me inzetten – op allerlei manieren – om recyclen te stimuleren. Door zelf dingen te verzinnen, die hergebruik stimuleren en door initiatieven op te starten zodat mensen met elkaar aan de slag gaan in plaats van ieder voor zich.
2. Woningnood: Het is er niet beter op geworden met het kraakverbod, maar nog steeds zijn er gelukkig mensen die zich verzetten tegen leegstand. Wonen is een basisrecht en moet ondergeschikt zijn aan het eigendomsrecht.

18. Harry Ebbink

Harry Ebbink (H.F. Ebbink, 15/08/1967), lid Basisinkomenpartij en Vereniging Basisinkomen.
WAMIL (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Militairen) sinds 1988.
Opleiding: VWO, Doctorandus in de Spaanse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.
Vrijwilligerswerk: Huiswerkbegeleiding Wiskunde bij Studiezalen.com in Amsterdam Nieuw-West.
Oprichter van Taalcafé Harry (Nederlands) in Amsterdam Nieuw-West.
Motivatie: Dankzij mijn "basisinkomen" kan ik de jeugd in Amsterdam-West (vaak van Marokkaanse afkomst) helpen met hun huiswerk. Hun ouders kunnen reguliere huiswerkbegeleiding, zoals de ouders van de leeftijdsgenoten in Amsterdam Zuid, niet betalen.
Bovendien kunnen de ouders, die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen, bij mij oefenen in het Taalcafé.

19. Leontien Werner-Wafelman

"Graag stel ik mij kandidaat voor de Amsterdamse Gemeenteraadsverkiezingen in 2022.
Ik ben Leontien Werner-Wafelman, 60 jaar, en sinds 2017 lid van de Piratenpartij Amsterdam. Ik kan het programma van de Piratenpartij uitdragen omdat het voor een groot deel overeenkomt met mijn standpunten. Ik noem als voorbeeld het geven van informatie aan burgers door de overheid. De informatie die de burger krijgt is afhankelijk van de agenda van die overheid. De Piratenpartij legt die agenda bloot. Waar privacy in het geding is, springt de Piratenpartij in de bres.
De Groenen en de Basisinkomenpartij delen veel standpunten met de Piratenpartij. Daarnaast vullen de partijen elkaar aan. Daarom ben ik blij dat het tot een gezamenlijke lijst is gekomen. Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw ben ik werkzaam in de gezondheidszorg. Privacy en informatievoorziening zijn hier kwetsbaar. De Piratenpartij komt op voor de belangen van patiënten/cliënten.
Ik kijk uit naar een constructieve campagne."

20. Branislav Plesa

"Ik kan niet tegen onrecht, ik ben begaan met mijn medemens en ik kan niet tegen slecht management. Ik ben van mening dat Amsterdam op dit moment onder zeer slecht management staat en wil graag mijn best doen hier verandering in te brengen, helpt u mee? Be your own hero."

21. André Linnenbank

"Ik ben natuurkundige en heb lange tijd als onderzoeker in het ziekenhuis gewerkt.
Na 25 jaar tijdelijke aanstellingen liep mijn contract af, dus ik heb aan den lijve ervaren hoe flexibilisering van de arbeidsmarkt leidt tot verspilling van geld en ervaring.
Tegenwoordig ben ik docent op een middelbare school in Amsterdam. Ik geef Natuurkunde, Natuur Leven & Technologie, en Informatica aan vooral de bovenbouw leerlingen Mavo, Havo en VWO.
In mijn tijd in het ziekenhuis was ik medeverantwoordelijk voor de opslag en analyse van de data van de afdeling. Daarbij is het mij duidelijk geworden dat er grote problemen zijn met de opslag en verwerking van patiëntengegevens. Daarom ben ik lid geworden van de Piratenpartij, omdat dat de enige partij is waarbij digitale mensenrechten centraal staan.
Als ik verkozen wordt in de raad zal ik mijn kennis van ICT, gezondheidszorg en onderwijs gebruiken ten behoeve van alle Amsterdammers."

22. Sodis Vita

Sodis Vita (1965) heeft de Rietveld Academie afgerond. Zij heeft meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam van 2014 voor de basisinkomen partij. Sodis Vita is fotografe, en fotografeerde voor de Staatskrant, de Z! daklozenkrant en en heeft 10 jaar voor het Mug magazine gewerkt, Nu werkt zij voor de Andere Krant en is huisfotografe voor het openhuis feest van de Dominicuskerk sinds 2013. Zij werkt als webredactrice voor het Joods Virtueel Museum en geeft sinds 2008 les op diverse locaties in glas in lood, de tiffany techniek en brandschilderen op glas zoals op kerkramen. Daarnaast geeft zij les in tekenen met de rechterhersenhelft sinds 2008 en maakt foto/woord/teken collages voor het Boeddhistisch dagblad sinds 2016. Sodis Vita heeft ook 10 jaar op een zeer drukke locatie op het centraal station van Amsterdam gewerkt en 7 jaar op het Waterlooplein. Door o.a. deze activiteiten heeft zij een groot scala van ervaringen opgebouwd. U vindt haar website hier.

Sodis is ook kandidaat voor Stadsdeelcommissie West.

23. Tom Bakkers

"Ik beschouw politiek eerlijk gezegd als een noodzakelijk kwaad. Liever houd ik me met andere zaken bezig als kunst, vormgeving en muziek. Al enkele jaren ben ik bestuurslid van De Groenen omdat ik me desondams niet afzijdig wil houden. Dat kan in de maatschappij zoals die zich nu dreigt te ontwikkelen helaas niet. Onrecht en de dreigende klimaatcatastofe vragen om actie.
Hoewel ik van oorsprong beeldend kunstenaar ben en een tijd lang als pottenbakker werkte, houd ik me de laatste jaren hoofdzakelijk bezig met grafische vormgeving en webdesign: de website voor De Groenen was een van de eerste die ik bouwde.
Ook deed ik jarenlang de muziekprogrammering voor een muziekcafé in Oud-West. Tot mijn verdriet verdwijnen er de laatste jaren veel plaatsen waar live opgetreden kan worden en het ontbreken van voldoende betaalbare oefenruimtes en ateliers vind ik voor een stad als Amsterdam een schande. Het behouden van de rafelranden van de stad gaat me dan ook bijzonder aan het hart.
Momenteel bouw en onderhoud ik de website van De Groenen Basis Piraten tijdens deze Gemeenteraadsverkiezingen. Ook denk ik mee over mogelijke posters en acties. Ik hoop op 1 of misschien zelfs 2 zetels, maar hopelijk ben ik te pessimistisch."

Tom is ook kandidaat voor Stadsdeelcommissie West.

24. Eduard Klaver

"Geld en eten is er genoeg op deze planeet. Heel vroeger was alle menselijk leven aan vruchtbaar land en zoet water geknoopt, dat is ons afgenomen; nu dus aan geld. Voor mensen binnen Nederland moet er altijd onvoorwaardelijk geld zijn als basis voor een menswaardig leven; ook: gelijkheid, nu heet de ene uitkering zus en een andere zo. Waarom? Basis is duidelijk en gelijk."

25. George van Houts

"Als theatermaker bij De Verleiders heb ik stukken gemaakt voor een groot publiek over echte Piratenpartij-onderwerpen zoals digitale veiligheid; "Niks te verbergen", over Big Pharma: "Slikken én Stikken", over onze democratie: "Stem Kwijt" en over ons geldstelsel: "Door de bank genomen". Al deze onderwerpen gaan mij zeer aan het hart en vereisen ons aller aandacht. Naast ook belangrijke kwesties als Stop The War on Drugs en de aanpak van auteurs- en patentrecht die modernisering behoeven. Ook in een stad als Amsterdam zijn deze zaken urgent en vind ik de Piratenpartij de club met de beste programmapunten op deze vlakken. Lid sinds 2015."

26. Metje Blaak

"Hallo, Ik ben Metje Blaak. Ik woon en werk in Amsterdam als fotograaf en filmer. Tussen de bedrijven door schijf ik boeken.
Van mijn hand is o.a. het boek Moskou aan de Amstel. Dit boek gaat over de politiek in Amsterdam.
Ik ben piraat geworden om te proberen samen met de andere piraten iets te betekenen voor onze mooie stad, die langzaam van de vrijheid word beroofd door idiote regelgevingen. En truttigheid."

Campagne

Campagnevoeren vanuit je luie stoel

Je wilt campagne voeren, maar hebt niet veel tijd? Al vanaf 1 minuut kun je ons helpen tijdens de campagne! Kijk hieronder hoe je dan het beste kan helpen. Of je nu 1 minuut, of al je tijd investeert in de campagne, wij zijn jou dankbaar! Iedereen die meehelpt, is een campagneheld; zonder jullie redden wij het niet.

1 Minuut

 • Volg De Groenen Basis Piraten en onze kandidaten op social media;
 • Like en RETWEET onze Tweets!
 • Like en DEEL de berichten op onze Facebookpagina!
 • Of deel zelf je favoriete Programmapunten op sociale media.
 • Word lid van een van de drie partijen of overtuig iemand om lid te worden;
 • Doe een donatie!
  Je kan je donatie overmaken naar: NL90TRIO 0390999113 ten name van Piratenpartij Amsterdam o.v.v. GR22.

Donaties voor de De Groenen Basis Piraten zijn ook mogelijk via cryptovaluta. Doneren kan ook met de bitcoin of de e-gulden.
De adressen zijn voorzien van een zogenaamde adres QR code, zodat dit zonder fouten met een smartfoon of tablet kan worden ingelezen.
Volg de links bij de munten om te controleren of je donatie ontvangen is.

Bitcoin: bc1qzmp0g39y9r6xnuj38d0q6e9s0j33wshtjd6pqt

E-gulden: LP75oxzsDGBiyzbieHEz8N41Ze5KuiAvyA

15 Minuten

Laat in een kort filmpje weten waarom jij De Groenen Basis Piraten gaat stemmen, of vertel iets over één van onze standpunten. Vergeet niet De Groenen Basis Piraten te taggen, zodat wij het filmpje ook kunnen delen!

5 Minuten

 • Vertel je vrienden en familie waarom jij op De Groenen Basis Piraten gaat stemmen en waarom zij dat ook zouden moeten doen;
 • Hang een poster of vlag voor je raam. Binnenkort in de webshop of via afhaalpunt;
 • Noem je wifi netwerk “Stem_De_Groenen_Basis_Piraten”;
 • Tag De Groenen Basis Piraten in nieuwsberichten. Zoek naar nieuwsberichten waarvan jij denkt dat De Groenen Basis Piraten er iets over moet zeggen. Tag de De Groenen Basis Piraten (#StemDeGroenenBasisPiraten) op sociale media zodat we een groter publiek bereiken.

Als je zelf aan de slag wilt kun je hier posters, logo's e.d. vinden.