Stem lijst 15

Stadsdeel Centrum

De Groenen Basis Piraten kandidaten voor Stadsdeel Centrum stellen zich voor:

1. Ward van Riel

Analyticus en systeembouwer, verbinder. Dit in een tijd dat 't systeem een 'windows'-achtige blue-screen heeft.
"Wanneer ik iets doe, wil ik het graag goed doen of helemaal niet. Ik doorzie het geheel, en kan dan met een it-technisch diep en gefundeerd, oplossingsgericht raamwerk komen. Ik kan me verbinden met een groep en kan dienstbaar zijn wanneer ik dit grotere geheel en verhaal heb weten uit te leggen en toe te lichten aan de groep. Een verantwoording die ik graag aan ga en neem. Een stap, of beter nog: een sprong in 't diepe!"

2. Désirée Winkler

"Ik ben Désirée Winkler, ik kom uit 1958. Ik ben vrijwilligster bij de Bijstandsbond, alwaar we de belangen behartigen van onze uitkeringsgerechtigden. We hebben dinsdag en donderdags een gratis inloopspreekuur van 11:00 - 16.00 uur met onze advocaat Marc van Hoof. Verder ben ik Kaderlid F.N.V. Sektor Uitkeringsgerechtigden. Vorig jaar heb ik de 3-jarige opleiding aan de COEVA als Ervaringsdeskundige in Armoede & Sociale Uitsluiting met succes afgerond."

Onze speerpunten:

Basisinkomen

Zekerheid en inkomen

In de stad van morgen heeft elke Amsterdammer de zekerheid van een basisinkomensgarantie.


Groen, milieu en klimaat

Meer groen en een beter milieu

De stad van morgen is groen, overal waar je kijkt. Een beter milieu begint voor ons bij de lokale overheid.


Directe democratie

Meer democratie in Amsterdam

In de stad van morgen hebben alle Amsterdammers directe invloed op wat er in de stad gebeurt.


Bestuur

Transparantie en openheid

De ‘nieuwe bestuurscultuur’ in de stad van morgen wordt transparant en dienstbaar.


Veiligheid

Meer preventie, minder repressie

In de stad van morgen voorkomen we criminaliteit met preventieve maatregelen.


Verkeer en vervoer

Modern en goedkoop

In de stad van morgen kun je overal snel en goedkoop komen.


Wonen

Sociaal en creatief

In de stad van morgen is wonen een recht; geen privilege voor de allerrijksten.


Zorg

Preventie als leiddraad

In de stad van morgen zorgen we goed voor elkaar en voor onszelf.


Cultuur

Cultuur is geen bijzaak

Amsterdam wordt opnieuw een bruisende stad voor iedereen.


Onderwijs

Sleutel tot gelijkheid

Scholen dragen bij aan sociale cohesie in de stad van morgen.


Burgerrechten

Gelijkwaardigheid en zelfbeschikking

Effectieve bescherming tegen machtsmisbruik door overheid en bedrijven.


Economie

Ruimte om te ondernemen

Economie is dienstbaar aan de maatschappij, niet andersom.


Drugs

Criminaliteit buiten spel

De volksgezondheid kunnen we verbeteren door betere voorlichting en kwaliteitscontrole.


Sekswerk

Uitbuiting tegengaan

We praten niet meer over sekswerkers, maar vooral mét sekswerkers.


Technologie

Digitale soevereiniteit

Iedereen hoort in Amsterdam de baas te zijn over de eigen data.


Autonome initiatieven

Samen leven en delen

In de stad van morgen krijgen autonomie coöperaties de ruimte.


Benieuwd wie er in andere stadsdelen kandideren?

Campagne

Campagnevoeren vanuit je luie stoel

Je wilt campagne voeren, maar hebt niet veel tijd? Al vanaf 1 minuut kun je ons helpen tijdens de campagne! Kijk hieronder hoe je dan het beste kan helpen. Of je nu 1 minuut, of al je tijd investeert in de campagne, wij zijn jou dankbaar! Iedereen die meehelpt, is een campagneheld; zonder jullie redden wij het niet.

1 Minuut

  • Volg De Groenen Basis Piraten en onze kandidaten op social media;
  • Word lid van een van de drie partijen of overtuig iemand om lid te worden;
  • Doe een donatie!
    Je kan je donatie overmaken naar: NL90TRIO 0390999113 ten name van Piratenpartij Amsterdam o.v.v. GR22.

Donaties voor de De Groenen Basis Piraten zijn ook mogelijk via cryptovaluta. Doneren kan ook met de bitcoin of de e-gulden.
De adressen zijn voorzien van een zogenaamde adres QR code, zodat dit zonder fouten met een smartfoon of tablet kan worden ingelezen.
Volg de links bij de munten om te controleren of je donatie ontvangen is.

Bitcoin: bc1qzmp0g39y9r6xnuj38d0q6e9s0j33wshtjd6pqt

E-gulden: LP75oxzsDGBiyzbieHEz8N41Ze5KuiAvyA

15 Minuten

Laat in een kort filmpje weten waarom jij De Groenen Basis Piraten gaat stemmen, of vertel iets over één van onze standpunten. Vergeet niet De Groenen Basis Piraten te taggen, zodat wij het filmpje ook kunnen delen!

5 Minuten

  • Vertel je vrienden en familie waarom jij op De Groenen Basis Piraten gaat stemmen en waarom zij dat ook zouden moeten doen;
  • Hang een poster of vlag voor je raam. Binnenkort in de webshop of via afhaalpunt;
  • Noem je wifi netwerk “Stem_De_Groenen_Basis_Piraten”;
  • Tag De Groenen Basis Piraten in nieuwsberichten. Zoek naar nieuwsberichten waarvan jij denkt dat De Groenen Basis Piraten er iets over moet zeggen. Tag de De Groenen Basis Piraten (#StemDeGroenenBasisPiraten) op sociale media zodat we een groter publiek bereiken.

Poster en lijstnummer

Ons gezamenlijke lijstnummer is pas op 4 februari bekend, maar over de verkiezingsposter wordt uiteraard al ijverig gestreden...

Als je zelf aan de slag wilt kun je hier posters, logo's e.d. vinden.