Stadsdeelcommissie Nieuw-West

Reina van Zwoll van De Groenen Basis Piraten (GBP) zit in de Stadsdeelcommissie!

De agenda en de videoverslagen van de vergaderingen van Stadsdeelcommissie Nieuw-West vindt u op https://nieuw-west.notubiz.nl

Informatie over de samenstelling van de Stadsdeelcommissie en contactgegevens vindt u hier.

Stadsdeelcommisie Nieuw-West steunt onderzoek financiële haalbaarheid Voedselpark in Lutkemeerpolder!

Lees meer!

Ons programma

Basisinkomen

Zekerheid en inkomen

In de stad van morgen heeft elke Amsterdammer de zekerheid van een basisinkomensgarantie.


Groen, milieu en klimaat

Meer groen en een beter milieu

De stad van morgen is groen, overal waar je kijkt. Een beter milieu begint voor ons bij de lokale overheid.


Directe democratie

Meer democratie in Amsterdam

In de stad van morgen hebben alle Amsterdammers directe invloed op wat er in de stad gebeurt.


Bestuur

Transparantie en openheid

De ‘nieuwe bestuurscultuur’ in de stad van morgen wordt transparant en dienstbaar.


Veiligheid

Meer preventie, minder repressie

In de stad van morgen voorkomen we criminaliteit met preventieve maatregelen.


Verkeer en vervoer

Modern en goedkoop

In de stad van morgen kun je overal snel en goedkoop komen.


Wonen

Sociaal en creatief

In de stad van morgen is wonen een recht; geen privilege voor de allerrijksten.


Zorg

Preventie als leiddraad

In de stad van morgen zorgen we goed voor elkaar en voor onszelf.


Cultuur

Cultuur is geen bijzaak

Amsterdam wordt opnieuw een bruisende stad voor iedereen.


Onderwijs

Sleutel tot gelijkheid

Scholen dragen bij aan sociale cohesie in de stad van morgen.


Burgerrechten

Gelijkwaardigheid en zelfbeschikking

Effectieve bescherming tegen machtsmisbruik door overheid en bedrijven.


Economie

Ruimte om te ondernemen

Economie is dienstbaar aan de maatschappij, niet andersom.


Drugs

Criminaliteit buiten spel

De volksgezondheid kunnen we verbeteren door betere voorlichting en kwaliteitscontrole.


Sekswerk

Uitbuiting tegengaan

We praten niet meer over sekswerkers, maar vooral mét sekswerkers.


Technologie

Digitale soevereiniteit

Iedereen hoort in Amsterdam de baas te zijn over de eigen data.


Autonome initiatieven

Samen leven en delen

In de stad van morgen krijgen autonome coöperaties de ruimte.