Stadsdeel West

De Groenen Basis Piraten kandidaten voor Stadsdeel West stellen zich voor:

1. Ronald Schönberger

Ronald Schönberger - Initiatiefnemer 'van onderop'.
"Als doorgewinterde politicus ben ik begonnen als raadslid in stadsdeel Westerpark van 2002 tot 2006 voor Amsterdam Anders/De Groenen.
Daar hebben we ons ondermeer ingezet om de verkeersveiligheid te verbeteren(denk daarbij aan de rontonde Frederiks Hendriksstraat/Jan van Galenstraat & aan de van Halstraat waar we het LARGAS-systeem (LangzaamRijdenGaatSneller) waar het is toegepast)!
Verder hebben we ons ingezet voor het in stand houden van al het Groen(bomen, daktuinen enz.)!
Samen met de SASH(Stop Afbraak Sociale Huisvesting) hebben we aktie gevoerd voor het behoud van de sociale woningvoorraad!
Van 2010 tot 2014 in het 4 maal grotere stadsdeel Amsterdam-West heb ik namens De Groenen onder andere me ingezet voor de 30 km-zone dat de verkeersveilighed & de luchtkwaliteit voor de fietser en de voetganger bevordert.
Tevens heb ik me hard gemaakt voor de reclamevrije straat waardoor er minder gebruik wordt gemaakt betreffende het rooien van bomen.
Nu zit ik in een fractie samen met de Piraten Partij als Ingezetene in het Algemeen Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreken waar we ons inzetten voor de (digitale) privacy van de burger & het updaten van de digitalisering!
Het spreekt natuurlijk vanzelf dat de 'core-busines' is het verbeteren van de Bio-diversiteit, natuur, milieu & waar we de dieren volwaardig beschermen en laten meetellen!
Verder zijn er meerdere bestuurlijke functies bekleed onder andere heb ik het Noppes (Amsterdams ruilhandelssysteem) mede geïnitieerd en daarvan de eerste drie jaar gefunktioneerd als zijnde de voorzitter van de vereniging, ook actief geweest in de besturen van het opbouwwerk Westerpark en stichting Pec-O-Bello in Noord.
Ben een ‘selfmade-man’, een autodidact, een man van de straat en ben me leven lang met initiatieven van onderop vanuit het algemeen belang bezig ben geweest. Geen academicus, maar meer een man van de praktijk.
Daarnaast organiseerde ik in de Graansilo, een van de succesvolle broedplaatsen uit de jaren negentig, tientallen rollerskateparties waar de mensen konden rolschaatsen en daarbij ook enkele dansfeesten.
Verder ben ik betrokken geweest bij een aantal kraakacties om historische panden te behouden maar veelal ging het erom om mensen onderdak te geven.
Doordat ik in de jaren tachtig veel in de Horeca heb gewerkt waarvan ook nog 3 jaar in Spanje kon ik daardoor als als autodidact voor de klas staan met het geven van Horeca lessen voor volwassenen en later ook nog een jaar Middensstands opleidingen met een bovengemiddeld aantal voor het examen geslaagden.
Verder zou ik nog willen benadrukken dat 'vrijheid van meningsuiting' & 'lichamelijke integriteit' van waarde zijn in het huidige maatschappelijk debat en dat ik daar voor insta & er voor wil gaan!"

2. Sodis Vita

Sodis Vita (1965) heeft de Rietveld Academie afgerond. Zij heeft meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam van 2014 voor de basisinkomen partij. Sodis Vita is fotografe, en fotografeerde voor de Staatskrant, de Z! daklozenkrant en en heeft 10 jaar voor het Mug magazine gewerkt, Nu werkt zij voor de Andere Krant en is huisfotografe voor het openhuis feest van de Dominicuskerk sinds 2013. Zij werkt als webredactrice voor het Joods Virtueel Museum en geeft sinds 2008 les op diverse locaties in glas in lood, de tiffany techniek en brandschilderen op glas zoals op kerkramen. Daarnaast geeft zij les in tekenen met de rechterhersenhelft sinds 2008 en maakt foto/woord/teken collages voor het Boeddhistisch dagblad sinds 2016. Sodis Vita heeft ook 10 jaar op op een zeer drukke locatie op het centraal station van Amsterdam gewerkt en 7 jaar op het Waterlooplein. Door o.a. deze activiteiten heeft zij een groot scala van ervaringen opgebouwd. U vindt haar website hier.

3. Paul Berendsen

Paul is zeer begaan met de natuur en met politiek. Hij kent de Amsterdamse politiek goed en zat vroeger in de Stadsdeelraad van Zuid.
Paul heeft natuurkunde gestudeerd.

4. Nabille El Hajoui

Levensgenieter met een missie.
Deze 41-jarige levensgenieter kent elk hoekje en gaatje van het uitgaanscircuit in Amsterdam, en dan vooral de technoscene, maar als je hem alleen maar ziet als iemand die goed de beest kan uithangen, doe je hem echt te kort. Hij heeft zich gespecialiseerd in het recylen van spullen op een milieuvriendelijke en creatieve manier: Recycle Art. Op dit moment is schuim zijn materiaal. Geef hem een oude bank en hij maakt van het schuim oude kussentjes, gebruikmakend van de kunsten die hij van zijn oma afkeek als zij tapijtjes maakte. Ook heeft hij een techniek ontwikkeld hoe je met zo’n lipje van een blik schilderijen kan ophangen.
Buurt: Staatsliedenbuurt.
Thema’s:
1. Recylen en sociaal: Ons energieverbruik is te hoog en ons consumptiegedrag doorgeschoten. Ik wil me inzetten – op allerlei manieren – om recyclen te stimuleren. Door zelf dingen te verzinnen, die hergebruik stimuleren en door initiatieven op te starten zodat mensen met elkaar aan de slag gaan in plaats van ieder voor zich.
2. Woningnood: Het is er niet beter op geworden met het kraakverbod, maar nog steeds zijn er gelukkig mensen die zich verzetten tegen leegstand. Wonen is een basisrecht en moet ondergeschikt zijn aan het eigendomsrecht.

5. Tom Bakkers

"Ik beschouw politiek als een noodzakelijk kwaad. Liever houd ik me met andere zaken bezig als kunst, vormgeving en muziek. Al enkele jaren ben ik bestuurslid van De Groenen omdat ik me desondams niet afzijdig wil houden. Dat kan in de maatschappij zoals die zich nu dreigt te ontwikkelen helaas niet. Onrecht en de dreigende klimaatcatastofe vragen om actie.
Hoewel ik van oorsprong beeldend kunstenaar ben en een tijd lang als pottenbakker werkte, houd ik me de laatste jaren hoofdzakelijk bezig met grafische vormgeving en webdesign: de website voor De Groenen was een van de eerste die ik bouwde.
Ook deed ik jarenlang de muziekprogrammering voor een muziekcafé in Oud-West. Tot mijn verdriet verdwijnen er de laatste jaren veel plaatsen waar live opgetreden kan worden en het ontbreken van voldoende betaalbare oefenruimtes en ateliers vind ik voor een stad als Amsterdam een schande. Het behouden van de rafelranden van de stad gaat me dan ook bijzonder aan het hart.
Momenteel bouw en onderhoud ik de website van De Groenen Basis Piraten tijdens deze Gemeenteraadsverkiezingen. Ook denk ik mee over mogelijke posters en acties. Ik hoop op 1 of misschien zelfs 2 zetels, maar hopelijk ben ik te pessimistisch."

Ondersteuningsverklaringen

Om mee te kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen binnen de stadsdelen hebben we minstens 30 ondersteuningsverklaringen voor de gemeenteraad en 10 ondersteuningen per stadsdeel nodig.

Dat is in deze coronatijd een grotere uitdaging dan normaal, omdat het werven van ondersteuners op straat nu erg moeilijk is. Daarom vragen we via deze weg je hulp. Los van de reistijd naar je stadsdeelkantoor kost het vaak nog geen 10 minuutjes.

1. Download de H4-formulieren van je stadsdeel: Zuid, West, Noord, Nieuw-West, Centrum of Zuid-Oost.

We bedanken de mensen die voor de gemeenteraad en stadsdeel Oost hebben getekend.

(Voor Weesp zoeken we nog geschikte kandidaten)

Vul je naam in, maar (BELANGRIJK): zet nog niet je handtekening.

Let er bij het printen op dat de timestamp op het formulier staat. Dit gaat fout bij veel mensen die vanuit de browser zelf op print klikken in plaats van downloaden en dan printen.

2. Neem je H4-formulieren samen met je paspoort of identiteitskaart mee naar het gemeentehuis of stadsdeelkantoor. Je hoeft geen afspraak te maken. Zet pas in het bijzijn van de ambtenaar je handtekening en laat het formulier stempelen, meestal is alleen de laatste pagina voldoende. Neem het gestempelde origineel mee terug.

3. Scan je hele H4-formulier met handtekening en stempel in en mail deze naar formulieren@degroenenbasispiraten.nl. De ingescande formulieren moeten voor de kiesraad opnieuw geprint worden en soms zijn de scans niet van voldoende kwaliteit. Bewaar daarom voor de zekerheid je verklaring of lever deze in bij één van de coördinatoren of kandidaten die je kent.

Scan alle 4 de paginas (ook die waar geen stempel of handtekening op staat!)

Beschik jij niet over een printer/scanner maar wil je wel helpen? Mail dan maar formulieren@degroenenbasispiraten.nl

Benieuwd wie er in andere stadsdelen kandideren?

Campagne

Ons gezamenlijke lijstnummer is pas op 4 februari bekend, maar over de verkiezingsposter wordt uiteraard al ijverig gestreden...